30-1-2012

mestre gaiteiro artesán
en ribeira  de piquín

no chao do pousadoiro
o seivane xa repousa
neste val agarimoso

pousadoiro fonmiñá
taramundi e fonsagrada
estas fontes e raices
as cadencias desta matria


estas duas coplas
e a elexia a xosé seivane
reciteinas onte no chao entre
gaiteiros e percusionistas

entre o son da sega
e o vals do veciño taramundi

foi á beira do rio eo
debaixo da serra de meira
e desde as rias baixas
das foliadas e ribeiranas
unha calida aperta

manolo pipas