17-10-2011

formas dos froitos
en outono

uns froitos secos
noces desta terra

como un xogo
diversos tamaños
e formas diversas

a dualidade o trisquel
os catro pontos cardinais
o que non queremos perder