25-3-2013

silenciado lugar do canto
as catro da madrugada

saia unha camioneta da aldea
e aproveitei cecais a única ocasión
os galos tamen madrugaron ben
e nós baixamos da terra dos corvos
cara o río e chegando a cuicatlán
o sol lentamente se erguía
sobre os cerros da cañada

debaixo deste cerrito
naceu a vila do lugar do canto
e neste cerrito seguro que había
un milenario altar cuicateco

cada banco deste miradouro
ten o nome escrito dunha familia
que como minimo debeu pagalo

unha parte da plataforma
estáse caendo a cachos
e o pobo cuicateco e o mestizo
segue pagando polos danos
á memoria dos seus devanceiros

pola cañada