09-11-2016

nos e a linguasalgueiro garcía pardo

gonzález salgado fontás 

campo…apelidos de persoas

que morreron estes días

e que tomei do periódico

 

cantos galegofalantes

perdimos con elas e eles!?

nacerían estes días nov@s

galegofalantes para o futuro?

 

manolo pipas