09-8-2020

espaço vivo salzedaa ofizina cultural
venda nova de salzeda
abre o seu espaço vivo
coas efémeras choqueiras
nun eido ben desbrozado
coitadiñas das silveiras

necesario espaço vivo
graciñas a serxio e eva
cultura comunitaria
con choqueiros e beretas
venceremos ese virus
se coidamos do planeta

na oficina cultural
seguimos con cea vexeta
das hortas dos arredores
e algunha cousa allea
outro sábado voltamos
con máis versos pola terra

rimas manolo pipas
foto abilio rodríguez