22-7-2010

a illa da memoria

no interior da ría do sur
a illa do mestre mendiño
o rumor da sua cantiga
e o rumor do vello lazareto
e o mais forte rumor
dos presos dos fuxidos
e dos asasinados do 36

xullo 2010


e a illa da memoria
segue nas sucias mans
dos herdeiros dos asasinos