26-2-2015

do pesimo estado da nacion

 


debate do pésimo estado da nación

no teatro-circo cómico-tráxico

do parlamento do postfranquismo

 

unha pequena minoría dos deputados

interveñen na defensa dos de abaixo

e máis do noventecinco por centro

dos parlamentarios rinse de todos nós

 

é o que ten esta dictadura

das eleccións de partidos

dominada pola igrexa e o capital

 

imaxe na porta do parlamento

español en setembro do 2012

golpeábannos algo menos

e manifestábamonos máis

 

o cronista