03-2-2011

a lua e a lloronahoxe outro velliño
desgarrado no camion
cantaba la llorona

o mosaico da praza
sinala os catro
ponto cardinais

ai con esta lua nova
morre o ano do tigre
nace o ciclo da gata

na praza dos pintores
no meu caderno haikus
imaxes de palabras

porque cambia a lua
porque chora la llorona
porque fago preguntas