02-8-2011

val arriba
é tempo de deixar a cidade
deixar uns dias tamen a ria
camiñar cara onde nace o sol
ir polo rio e polo val arriba

é tempo de moverse un pouco
de deixarse levar contracorrente
seguir a estrela mais pequena
por estradas secundarias perderse

é tempo de voltar ao monte
cecais á serra e ao bosque fondo
voltar ás fontes do miño e do sil
cecais subir á terra dos lobos