12-8-2011

matadores e matados
aos toureiros

tamen lles chaman matadores
e non hai dubida de que o son
pero antes son torturadores
e algunhas veces
poucas veces por certo
estes matadores
nun despiste nunha chulería
nun accidente de traballo
son matados polos touros
que antes eles publicamente
e con saña torturaron

os matadores e os matados
tamen o touro pode ser matador
pero nunca será torturador
esta imaxe fai memoria

dos touros da xustiza

manifa contra a tauromaquia
este sabado 13 as 8 da tarde
praza da peregrina  pontevedra

as matanzas deste ano empezaron
o dia 4 e rematan o dia 15
e ainda non caiu ningun toureiro

o sabado 13 un touro
nun concurso de recortadores
matou a un mozo en xátiva
o resto dos actos taurinos
non foron suspendidos