06-11-2012

atlas de chaguán
Chaguán é un espazo de ruinas: o resultado

da opresión sufrida durante séculos.
Compre examinar minuciosamente
a quen predica a liberación. Podería ocultar
un desexo de dominación do que non sempre
queremos ser conscientes. En moitas ocasions
non se ama o que se di, nen a quen se lle di.
Esta ausencia de amor reduce o noso potencial creativo,
limita a imprescindíbel capacidade de colaboración
e provoca este aire irrespirábel. A vontade de construir
algo propio dende a auténtica intemperie politica
e cultural,faise urxente.

rosa enriquez

o seu libro atlas de chaguán preséntase
o xoves 8 de novembro as 11.30
na facultade de filoloxia galega de vigo
e as 20.00 no café de catro a catro
r xerona 3 travesas
editado por cadernos q de vian
imaxe da portada do libro de leandro

aportaverde.blospot.com