05-6-2010

segunda abordaxe

en poucos dias

segunda abordaxe sionista

a un chamado barco da paz

cheo de medicamentos e viveres

que queria chegar á costa de gaza

e din nunha radio oficial hispana

abordaje sin incidentes

como se uns nove asesinatos

e centos de represaliados

fosen un incidentee esta vez non houbo mortos

pero en gaza e palestina

hai asesinatos case todos os diaspalestinos e activistas somos os mesmos

dixo sen pensar un dos segundos

nunca rolda de prensa logo de ser deportado

mañán do 5 de xuño