22-2-2015

55 inaugurasion e simbolos

 


a rotonda con barco / o barco na rotonda

desfeita que inaugura / a asemblea de coia

 

obisco con madriña / e capitán con primo

faltóu o grande líder / o cobarde alcaldito

 

se longo é o alfageme

máis longa é esta loita

se baixas o teu ritmo

nunca te rindas coia

 

se grande é este barco / grandota é a botella

do ron cacique abel / que da gosto a carmela


o barco de alfageme / na rotonda chantado

é noso meus veciños / que nos deixen cuidalo


eu pido por favor / recitar estes cantos

no querido alfageme / enriba ou debaixo

 

o barco e a rotonda

son símbolos sen máis

que siga esa defensa

dos dereitos sociais

 

o cronistadecoia