29-7-2011

como un animal dormido
á beira da praia na ria

esta forma non é o que parece
cecais sexa un animal
que ven do mar mais profundo

á beira da praia da cidade
como un animal dormido
nun longo sono
pero cecais pouco profundo

como un gran animal dormido
que de súpeto vai espertar
que se vai erguer
co mundo ou contra o mundo