20-9-2020

sesgado auditorio


imos a unha actuación
e o auditorio do centro cultural
agarda por un pouco de público
máis de dous tercios dos asentos
téñenos precintados por fitas
de plástico branco e bermello 
como os das pequenas obras

improvisada esta grande obra
a loita contra o corona-virus
con malos arquitectos
con mui bos operarios
pero con problemas de materiais
e sen miras de data de entrega


houbo pouco público

e estiveron ben as actuacións

con comentarios sobre o covid

pero faltóu unha cantiga

sobre o corona-virus e nós