26-3-2013

trovador oscar chavez
hai unha semana cantou

o trovador óscar chávez en oaxaca
un dos grandes do pais e continente
na explanada da universidade
fun ao concerto e estivo ben
cun público moi entregado
pedironlle alguns dos seus clásicos
e con varios deles non se atreveu
pero non faltaron as suas por ti
macondo para garcía márquez
e hasta siempre comandante

alguns esperabamos máis do concerto
e enparte por iso tardou esta crónica
pero outros que non foron o sentiron
e díxome unha compa dias despois
triste por non saber a data e perdelo
daría un mes de mi vida
por ver a óscar chávez

manolo pipas

a guadarrama
andrea i noé