05-7-2015

as voltas coas letras

 

 

a chamada real academia galega

deulle outro portazo a carbalho calero

e tamén rexeitóu a xela arias

o día das letras do vindeiro ano

é para manuel maría que ben o merece

pero a polígrafo reintegracionista

leva xa quince anos agardando

e a súa opción normativa

algo terá que ver con estes feitos

 

o cronista