27-5-2021

a palabra e o sistema


a palabra comunal
de raices mui lonxanas
trae o veleiro montaña
do outro lado do mar,
a historia é unha espiral  
que avanza lentamente
e o mundo será diferente
se arranxamos o problema,
se muda todo o sistema
sálvase o medio e as xentes