02-12-2013

farrapos de boneca
silencio ninguén fala


Escribo
para roubarlle tempo á soedade
para atopar un sorriso furtivo
entretéñome.

Calo, si que estrano
calo por medo a indiferencia.

Tento borrar o teu recordo
a teu olor
ese cheiro a frescura rancia
maquelada en teorías astrais.

Tristura tatuada nos ollos
que sorrín
para o disimulo do que observa.

Engulo recordos
bebo morriña
e escupo sangue.

rochi nóvoa 

do libro-disco farrapos de boneca
que se presenta no ateneo
de ourense martes 3 as 20:30