04-2-2011

solpor nas augas


esta imaxe do solpor

non é o mar de oaxaca
o oceano pacifico pues
como algun poderia pensar
que son as augas da presa
que asulagou o vello jalapa
un dia de calor e bo vento
cormoráns garzas zopilotes
e os fantasmas desta cidade

na beira destas augas
restos da vexetacion
e miles de anacos de ceramica
dos zapotecas de hai mi anos
que camiñaban co solpor