22-12-2010

nenas e nenos da rua


a rua de dia e de noite

nenos e nenas viven moitas horas nela
e de xeitos diversos se gañan
o dereito a vivir nesas ruas
e as veces nelas durmen e cecais soñanas nenas da rua comen pouco
os nenos da rua con moito golpes
os nenos da rua viven pouco
as nenas da rua morren moito
un pouquiño cada dia e cada noite

o seu traballo
os seus ollos as suas mans
os seus xogos e o seu traballo
e como son e non son
os mesmos ollos e as mesmas mans

para os nenos da rua
non se pechan as portas
porque na rua portas non hai

que soñan na rua os nenos
e as nenas da rua
que soñan que soñan
q u e   s o ñ a n   q u e   s o ñ a n

ruas de oaxaca