17-3-2010

vacas e labregos

darredor da comunidade

nas milpas secas da serra

de encinos e piñeiros

hai muitas vacas rubias

algunhas pintas

e touros rubios e negros

e os primeiros ollanme

como se eu fose da familiaas mulleres fan o pan

que acá chaman tortillas

os homes ollan o ceo

para ver se veñen as chuvias

e para sementar a milpa

todas ollan como vai luaaldea 16-3-10