07-3-2013

todo ou nada
debaixo das nubes e dos cerros

estraña cidade de oaxaca
amiga buscando o seu tempo
todo ou nada

imaxe desde
a porta da jícara