19-9-2012

da trans-accion ao parlament-iño
deixounos o velliño
euro-comunista santiago carrillo

e hai uns meses tamen despedimos
ao social-demo-crata peces barba
e ao franquista-popular fraga iribarne
e na prensa os tres son citados no mesmo saco
como os grandes protagonistas da trans-icion

ah si ouh a trans-accion pois e o continuismo
e a monarquia imposta ou aceptada
por uns e polos outros

e el-rei estes dias outra vez deixou a neutralidade
e en vez de apuntar aos elefantes e bufalos
tiranos a dar aos das nacions do seu imperio
dias despois das sospeitosas detencions
a supostos terroristas independentistas

e alguen que me pediu unhas palabras
para a suposta dimision da popular-presidenta
pero esta non merece aquí mais comentario
xa que non foi protagonista da trans-accion

e dentro dun mes seica temos
as adiantadas e-leccions ao parlament-iño

outra pobre herdanza da trans-accion pois
e para as e-leccions fai falta unha boa leccion

o cronista

posdata
na fotografia o democrata rei
agachase diante do popular-franquista
na presencia dos outros protagonistas
da trans-accion que nunca van recoñecer