21-9-2013

a caracola e as redes
os sinais de fume

os sinais das antorchas
os reflexos solares con espellos
os sinais das bandeiras

o son das caracolas
e o dos tambores
os cornos as campás
e o silbo da illa da gomera

esa comunicación instantanea a distancia
un emisor e un ou varios receptores
e logo chegou o telégrafo e o teléfono
e parece que abondaba
pero nos ultimos anos …
ai tantas ondas tanta cacharrada
tanta rapidez tantas redes
tan mal enredados …

e que dixo onte a lua chea ?
que vai decir mañań o equinoccio !?
os ventos as mareas !!

lariño