13-2-2011

palabras por exipto


revoltas no mundo arabe

tunez exipto e mais movementos
e nun pediodico nas seis paxinas
adicadas a revolta de exipto
hai pequenas entrevistas
a catro anonimos protagonistas
nunha delas un barbón sae na foto
falando do represivo e anti-islamico goberno
coa sua muller que se adiviña baixo un burca
como podemos adiviñar as suas palabras

unha revolucion social é
un movimento popular que derruba a un dictador
moitas veces para poñer a outro goberno
mais ou menos represivo no seu manchado lugar

nas entrevistas so homes
porque o periodico non atopou mulleres
ou porque non as quiso buscar !?

8 de febreiro


e logo das masivas protestas
e moitos mortos sen cuantificar
o represor dimitiu
e o exercito din que vai
acompañar a transicion a democracia
e falan de imitar a democracia
dos paises que apoiaron ao dictador
e hai moitas voces que falan da relixion
e a relixion nunca camiñou ben cos gobernos

o cronista a dia 13