01-9-2013

desencontros rupturas...
triste é o cantar que cantamos

mais que facer se outro mellor non hai

rosalía


alguns encontros e desencontros
algunhas confidencias e distancias
varias rupturas e pérdidas

pequenos e medianos golpes
persoais e colectivos
e algún golpe grande
acompañaronme nestes meses

o reloxio está parado as sete
da mañán nestas terras do miño
as doce da noite nas terras do atoyac

inmovil a frecha da brúxula
atascada a miña áncora
pero segue a travesía

lariño