15-4-2013

da republica ll
xa poucos vellos e vellas

quedan que nos poidan contar
como se vivía naquel tempo
e que pasou e non pasou naqueles anos
e aos historiadores hai que miralles o carné
se son dos vencedores ou dos vencidos
e como late o seu corazón

a república elexida
democraticamente un catorce de abril
do 1931 ao 1936 a república
do 1936 ao 1939 a guerra contra ela
e a defensa de democracia e republica

a dictadura e a resistencia
a transacción e a postdictadura
coa noxenta monaquía actual
que foi imposta polo dictador
nunca elexida polos pobos

e onte nas rúas non se fixo
o suficiente ruido

saúde e república

imaxe do trunfo
do frente popular 1936
naqueles tempos que popular
so queria decir do pobo