24-5-2015

desde a nosa rotonda

 

 

eles levan meses

vixíando o alfageme

e o barco vixíaos a eles

e nós que non podemos

vixiar sempre ao seu patrón

tamén vixiamos aos pasmarotes

 

eles seguen a vixiar o barco

pero nós non queremos

manchar o golpeado alfageme

so queremos subirnos nel

e tamén arrincar cada unha destas

insultantes e noxentas letras

pero esto último non o imos facer

 

o barco a rotonda a nosa loita

e parafraseando a manuel

antonio o poeta do mar

 

fomos ficando sós

o barrio a rotonda

o barco e máis nós

 

 

poema recitado onte na bouza

imaxe de hai unhas semanas

estes días estaban e están

pero non era doado facela

 

o cronistadecoia