08-9-2015

o teu verso abrindo portas

 

 

terra chá manuel maría

o regato do cepelo

naquel neno que medraba

espantóu moitos dos medos

aquel corazón buscaba

e os versos naceron cedo

 

ai vella casa de hortas

terra chá manuel maría

primeiros libros escuros

logo as rimas que sorrían

do íntimo ao colectivo

foi medrando a poesía

 

poesía terra chá

campos vilas e cidades

colección terra de lemos

os libros en irmandade

nenos teatro e cancións

a memoria a liverdade

 

terra cha manuel maría

ai vella casa dos hortas

o cepelo co pai miño

esas idas i esas voltas

mestre poeta da matria

o teu verso abrindo portas

 

no cabodano da súa morte

8 de setembro do 2004


manolo pipas