01-10-2013

escribo publico
escribir como necesidade

como terapia envolvente
nunca para esquecer
e acompañame ás veces
cando publico como agora
unha pequena copa de licor
ou unha taza máis grande
de quente infusión

lariño