01-8-2012

cooperantes saharauis
dias despois dunha liveracion

exteriores repatría por sorpresa
a moitos cooperantes en tinduf
decindo que é pola sua seguridade
xa que hai novos riscos de secuestros

ah si
enton hai chantaxe do goberno
colonizador e represor de marrocos
e os cooperantes hispanos
foron secuestrados unhas horas
nun avion militar polo seu goberno
nun deses avions pilotado por militares
que están postos aí para manter
as inxustizas e as guerras

o cronista