19-4-2011

aloia montesmontes do aloia

o aloia de pedra
das rochas dos penedos
a rotundidade das formas
do granito polo tempo labrado
pola chuvia o frio o vento

o aloia orixinario
e o aloia que logo se construiu
con arbores de acá e de fora
sempre con raices ben profundas
aloia e as diversas comunidades vexetais
os amierios as avelaneiras os carballos
as sobreiras as acacias os piñeiros
as outras coniferas...

aloia o castro e os muros                 
da enigmatica fortificacion posterior 
aloia granito rochas e penedos
aloia as vellas e retorcidas arbores
o retorcido e mal coñecido pasado
aloia os muiños da roda do tempo

ao aloia subimos
cos celtas montañeiros
e canto desta cultura
nos teremos ?