12-5-2015

riveira pobra 2 poema

 


pequeno tronco devolto

dunha posible ameixeira

na baixa mar unhas poucas

cunchas de croques e ameixas

e deserta estaba a praia

até que chega a atenea

erótica  a  sabiduría

pan-chocolate conversa

 

caramiñas e barbanzas

peiraos pontes e fervenzas

granitos que buscan formas

coa natureza ou marreta

curotas  e  curotiñas

xuncos pazos e xunqueiras

capas capelas e pombas

pombais palmas e palmeiras

 

despedidas e reencontros

maxinario piano e teclas

a memoria e os fantasmas

das antigas conserveiras

caramiñas e barbanzas

arousas cons e sereas

 

manolo pipas