21-3-2021

triada de árbores



en primeiro plano dous freixos
os salgueiros darredor deles
e detrás arriba os amieiros

na bouza