31-3-2011

de nucleos e enerxias


delicados complicados

conceptos nos que reparar

a fusion é un cambio de estado

o reactor é un corpo que volve a actuar

a enerxia é unha forza activada

o nucleo é a parte central do atomo
o corazon pois

cantas fermosas palabras
e para que ?
antes dela
nos xa tiñamos
bastantes problemas

lembras hiroshima ?
servirá para algo
esta fukushima ?