10-6-2019

ate o 40 de maio


até o corenta de maio
non te saques o saio
di a tradición popular
pero xa nos últimos anos
o frío ía e viña ía e viña
até o 50 e 60 de maio
son cousas do capital
dos seus tubos de escape

dos cruceiros dos avións...
da condición do aire
e do aire mal acondicionado
das chimeneas e das caldeiras
cousas do cambio climático