10-10-2012

o neutro e o revolucionario
o neutro


Dediante dos aldraxes
i as inxustizas ,
lavóuse as maus.
Era un porcallento moral


o revolucionario

Eiquí xaz un home
que frecuentou o sindicato
asistiu ós mitins,
foi ás manifestaciońs,
aldraxou ás autoridás,
gabóu a revolución cubana ,
déulle vivas ó Che,
pro endexamáis
lle chamóu masa
ó noso pobo.
Deus llo teña na gloria


celso emilio ferreiro

primeira escolla
de poemas do libro

cimenterio privado