09-3-2018

che poemas e cantos

 

 

para escribirlle ao che
lin e relin algunhas pasaxes
da súa intensa pero curta vida
olléi algunhas fotos
lin poemas que probocóu
desde celso emilio a neira vilas
de pablo neruda a idea vilariño
e sobre todo escoitei
e escoito os cantos ao che guevara

hasta siempre comandante
de carlos puebla y los tradicionales
e outros tres cantos que lle fixo

zamba del che de ruben ortiz

que popularizóu víctor jara
hombre de silvio rodríguez
con la adarga al brazo
de frank delgado
coloquio en che mayor
de vicente feliú
soldadito boliviano de nicolás
guillén e paco ibáñez
hasta la victoria de anibal
sampayo e merdedes sosa ...

che o poeta para barnet e milanés
o aparecido para víctor jara
o home novo de daniel viglietti
che o fillo da era de silvio...

e especialmente
agora estóu a escoitar
o instrumental de eduardo
carrasco e quilapayún
elegía al che guevara

vémonos logo na homenaxe
no teatro en compostela

un que fai versos
e fixo radio