24-9-2010

esnaquizo soños grandes

Esnaquizo soños grandes na nostalxia
e creo faragullas brillantes
nas horas lenes e solleiras
non son profeta , nin profeso
a relixión suspensa na materia

Porén, claudico na chegada doce
do morcego frutífero e circular
que adormece na cova
soterrada no asoballamento
de centos de anos
tristeiros e escuros

E durmo, chea de lúa
agardando o raio transparente
no fogar de Breogán

rosanegra

poeta de penultimo acto
colectivo que mañan as nove da noite
no café uff negra sombra
organiza un círculo poetico aberto