03-1-2014

parque e temporal
deixei o banco e a fonte

e seguín a camiñar
mollado o bosque e o pazo
os xardíns e o seu pombal

e o auditorio de castrelos
un requiem debía tocar
pola acacia que tirou
este último temporal

lariño