10-2-2015

xurxo somos todos

 


pois non todos somos xurxo

dentro da policía e do psoe

se cadra non hai ningún xurxo

entre xuices e fiscais veremos

 

imaxe nos xulgados 

o venres dia seis

o cronista