15-3-2013

pintadas fachadas
a esquina da imaxe

do poemiña das gráficas
é ao sur da cidade xa fora
do centro histórico

nesta nova imaxe
outra é a esquina o barrio
os veciños
os xantares
os que paseamos ….


oaxaca pintada e repintada
neste centro histórico
oaxaca pura fachada

esquina da rua do dictador
porfirio diaz co generalísimo
libertador morelos