20-11-2014

o muro e outros muros

 

 

hai vintecinco anos

que caiu ou tiraron

o muro de berlín!

e iso é certo!?

ou levarono para gaza

melilla e tijuana!?

e wall street?

acaso non é a rúa do muro?

daquel muro que construiron

uns dos colonizadores

para que non pasasen outros

new york ese invisible muro

do kapital da kapital do imperio!?

 

o cronista