11-6-2021

a vida e os saqueos


o veleiro e a montaña
unha xira   pola vida
i esa vida zapatista
sempre está ameazada

a malgoberno que mata
cos saqueadores da terra
farmacéuticas mineiras
e os que rouban a auga

de golpes e de saqueos
nós feridas temos moitas
de castrelo ás encrobas
e dos centos de recheos

rouban o vento e o sol
con cacharradas xigantes
e as nosas comunidades
con pouco viven mellor

os veleiros e as montañas
pola vida    esta xira
que todas as nosas vidas
sempre están ameazadas

un camiñante