22-11-2016

palabras fermentando

 

 

 

no papel ou na pantalla

 

en borradores fermentan

 

uns camballos de palabras

 

 

 

fora de tempo

 

saiu esta triada