03-12-2010

un pouco de neve

bo dia miña amiga
baixou a temperatura
e cae un pouco de neve
darredor da nosa ria
nas pequenas alturas
o seu branco envolvente

lariño