02-3-2018

polo bosque e o monte

 


protección do bosque autóctono
proposición de lei
por iniciativa lexislativa popular
para a protección e mellora
dos habitats do bosque autóctono
a racionalización da xestión
do monte e a loita contra
os incendios forestais

resumindo
menos arcolitos e amigas
e control das súas plantacións
favorecer as frondosas do país
e prevención dos lumes

presentada a proposta
por colectivos en defensa da terra
asinémola para levala ao parlamentiño

cousa de raices si
de sementar de educar ...