27-2-2021

árbores ribeireñasarbores ribeireñas
con algunhas das raices
dentro do propio río
xuntos salgueiro e amieiros
uns grandes amigos