02-9-2010

como un bonsai

dixecheme
que eras como un bonsai
e non é porque che gosten
moito as arbores grandes
e ti sexas pequena

dixecheme
que parte da tua vida
foi como a dun bonsai
porque foi como se te podaran
eses anos unha e outra vez

lariño
agosto 2010